TRÄNING

TRÄNINGS­BALANSEN OCH ANALYSEN AVGÖR PRESTATIONEN


Vad är det som skall balanseras och analyseras?

Alla faktorer som påverkar dig i din presation måste beaktas, respekteras och balanseras. Det är byggstenarna stabilitet, rörlighet, hållning, kroppsmedvetenhet, symmetri, uthållighet, återhämtning, sömn och balans som lägger grunden för hur effektiv din rörelse inom din gren kommer att bli och hur skadefri du kommer att vara.

Läs mer om balans och analys härNedan följer beskrivningar av olika träningsformer som adresserar kroppens system på olika sätt

kost

KONDITIONS­TRÄNING

KONDITIONS­TRÄNING

Innebär dynamiskt arbete med stora muskelgrupper som ger pulsökning över en viss nivå och som sedan bebehålls där en viss period.
kost

STYRKE­TRÄNING

STYRKE­TRÄNING

Styrketräning är att belasta en muskel mer än den är van vid och att utmatta densamma inom 90 sekunder.
återhämtning

RÖRLIGHETS­TRÄNING

RÖRLIGHETS­TRÄNING

Rörlighetsträning är att bibehålla eller öka smidigheten och ledrörligheten i kroppen för att fullt ut utnyttja kroppens naturliga rörelsefunktioner.
inbody 770

MENTAL TRÄNING

MENTAL TRÄNING

Mental träning kan definieras som din förmåga att visualisera och repetera en handlingsplan av en uppgift inför en viss prestation.
kost

ÖVERTRÄNING

ÖVERTRÄNING

Överträning beror alltid på hård träning i kombination av kort återhämtning, sömn, mat, stress, infektioner och andra sociala faktorer.
kost

STABILITETS­TRÄNING

STABILITETS­TRÄNING

Stabilitet är bålens förmåga att vara stöd för armar och ben då de utsett för belastning och kraft som gör att leder och muskler kan aggera kraftfullt och effektivt.
återhämtning

ANDNING

STABILITETS­TRÄNING

Det är först när du lär dig att andas korrekt med buken som du skapat förutsättningar för att vidareutveckla dina bålfunktioner genom muskelträning
inbody 770

FYSISK AVSLAPPNING

STABILITETS­TRÄNING

Avslappning i träning och i vila är en förutsättning för optimal prestation.