Överträningssyndrom

I grunden handlar överträningssyndromet om en obalans mellan din träning, din återhämtning och ditt intag av näring. Det vill säga en obalans mellan den stressbelastning och total återhämtning, både vila och mat, i relation till den totala stresstoleransen du utsatt dig för.

Det råder enligt oss en feltolkning av ordet/begreppet övertränad då det svenska språket inte har lika många ord/synomymer som ex engelskan har. Att träna över sin förmåga under en viss tid behöver inte innebära att du får överträningssymtom om du kan hantera återhämtningen bra.

Här kan du höra på ett avsnitt med mig om överträning #30 "Over The Top" i ortorexipodden

Lätt övertränad är det kortvarigaste, minst allvarliga tillståndet av ett överträningssyndrom. När man är rejält sliten efter en tuffare träningsperiod tangerar man förmodligen gränsen till vad din vävnad tål och det får anses vara lätt övertränad. Detta tillstånd är absolut inte farligt, men det kräver minst 3 dagars vila för att man skall bli fullt återställd igen. Det skulle kunna jämföras med en lättare förkylning där det är möjligt att fortsätta träna men klokast att avstå.

Allvarligt övertränad är däremot ett långvarigt och ogynnsamt tillstånd att befinna sig i. Symtomen kan vara ungefär detsamma som lätt övertränad fast de flesta av symptomen upplevs starkare. Den avgörande skillnaden är att det krävs en längre tid för att blir fullt återställd, två veckor upp till flera månader. Här är övrig stresspåverkan i livet en viktig faktor att ta hänsyn till. Detta tillstånd skulle kunna jämföras med en allvarligare infektion med komplikationer som sitter i länge och vägrar ge med sig. I detta tillstånd är träning absolut klokast att avstå ifrån. Man bör se detta tillstånd som en ändpunkt och istället fokusera på att börja bygga om sin hälsa, flexibilitet, träning och näringsintag från grunden.

Utbrändhet är då upprepade långvariga överträningssymtom ignoreras så att personen slutligen blir utbränd. Utbrändhet bör inte blandas ihop med själva överträningssyndromet. Betrakta istället utbrändhet som den yttersta konsekvensen av en långvarigt obalanserad träning- och livsstilssprocess med flertalet stressfaktorer involverade. Den avgörande skillnaden mellan utbränd och överträningssyndrom ligger i hur motivationen påverkas. Negativt övertränade idrottare är fortfarande motiverade medan utbrända idrottare tappat intresse och motivation för att fortsätta med sin idrott.

Vid tecken på överträning ökar:
1. Blodtrycket och/eller vilopulsen
2. Vita blodkroppar och eosinofili (förhöjt antal eosinofila granulocyter i blodet.)
3. Kortisol
4. Laktatet i blodet vid lätt träning

Vid tecken på överträning minskar:
1. Blodsocker och muskelglykogen
2. Testosteron och östradiol
3. Muskelstyrka och snabbhet vid högintensiv träning
4. Låga nivåer av vitamin B12, B6 & B9


Det är alltså fullt normalt att vara akut trött till följd av ett träningspass där du fullt återhämtar dig på ett dygn eller några timmar. Det är ingen fara att känna sig lätt övertränad till följd av några dagars tuffa träningspass då du återhämtare dig efter ett par tre dygn. Men det är inget vidare att känna sig allvarligt övertränad med ihållande eller kronisk trötthet då inte återhämtningen infunnit sig efter upp till två veckor i vila. Det är mycket illa att känna sig utbränd till följd hård träning och stress där kronisk trötthet, depression och förlorad motivation varat under längre tid och inte blivit bättre efter sex månader i vila.

När vi på fysiolabbet designar träningsprogram tar vi alltid hänsyn till träningsbakgrund, belastningstålighet, ditt ramverk, din mentala och fysiska stresspåverkan.