Dialog, öppenhet och kunskapsinsamlande

Ett bra läkande börjar alltid med ett gediget kunskapinsamlandeArbetssättet på fysiolabbet är i grunden att använda mat som läkande kraft. Information om dig är mycket viktigt för oss eftersom det ger oss kunskap och möjlighet att välja rätt testmetoder och i slutändan påverka din hälsa positivt. Ett första besök hos oss på fysiolabbet är ca 2 timmar och vi får då ett bra nuläge att börja arbeta utifrån.

Vi tror på en bra dialog. Ju mer information vi får ifrån dig, desto bättre blir dina resultat!


Det är viktigt att vi före det första besöket har all information som behövs för att få en övergripande förståelse av de faktorer som påverkar din hälsa. Detta gör ditt besök hos oss effektivare och håller dina kostnader nere. Det är därför viktigt att du tar dig god tid och energi att fylla i de formulär vi skickat till dig före besöket, eftersom det är en avgörande hjälp för oss att förstå dina problem och besvär.


Fysiolabbet är intresserad att hitta orsaken som i grunden skapade obalansen. Arbetet är tidskrävande och som Certifierad Funktionsmedicinsk terapeut IFMCP och lic. elittränare utvärderar vi och testar av kroppens inre och yttre funktioner med hjälp av diverse vetenskapliga och traditionella beprövade tester och analysmetoder. Vi utformar sedan program i syfte att förbättra och återställa kroppens organ och styrsystem ut efter varje individs behov. 

Det är alltid test två och tre som är roligast, att svart på vitt se att din förändrade livstil, kosthållning och/eller träning gett resultat!