Vad är functional Medicine?

 Att mäta är att veta. Och att veta är att välja rätt behandlingsmetod. 


Inom funktionsmedicin söker vi alltid orsaken till varför sjukdom eller muskelära problem uppstår och behandlar densamma med att adressera roten där problemet först uppstod. Det handlar om att skifta från sjukdomsgrundad medicin och livsstil till en patientcentrerad, individualiserad medicin. Funktionell Medicin har utvecklats genom ny kunskap från näringslära, biokemi, fysiologi och genetik. 

Varje människa är ansvarig för sin egen hälsa och synsättet att gå till doktorn för att bli frisk är förlegad eftersom människan och hennes metabolism är unik och behöver behandlas därefter. En funktionsmedicinsk terapeut skall ses som en coach som hjälper, förklarar och bygger hållbara upplägg för din ämnesomsättning, kroppstyp, genetik och livsstil. Funktionsmedicinen och elittränarutbildning är fleråriga utbildning som innefattar gedigen kunskap om kroppens endokrina system, dess ämnesomsättning, psykologiska och biokemiska system, hormonsystem samt träningsoptimering, biomekanik, muskler/leder och idrotters unika ergogenes.

Om vi skall återställa hälsa måste vi backa sjukdomstillståndet och stärka upp de organ, system och muskler/leder som bidrog till obalansen, sjukdomsbilden eller muskuloskeletala problemen. Varje klient har ett individuellt komplext och unikt sammanflätat organsystem där miljön, gener och livsstil samverkar och där ohälsa kan uppstå. För att kunna behandla och förstå människans komplexa system har IFM (Institute of Functional Medicine) utvecklat en modell som utvärderar den kliniskt insamlade patientinformationen baserad från tester och formulär, och utformar därefter en individuell långsiktig behandlingsplan. För mig är detta system det bästa synsättet på en livslång och bra hälsa.

KONVENTIONELL MEDICIN

FUNKTIONSMEDICIN

Hanterar sjukdomar Optimerar hälsa
Läkaren som enda expert Patientorienterad & Coach
Alla behandlas på samma sätt Vi är alla biokemiskt olika
Sjukdom & Organspecialiserad Helhetssyn på kroppens system
Symptomdämpning med läkemedel Behandlar underliggade orsaker
Detektion av sjukdom & diagnoser Förebygger ohälsa
Dyr Kostnadseffektiv
Högteknologisk Högteknologisk & Traditionell


Funktionsmedicinen har i över 40 år praktiserats under vetenskapliga former och undersökningar samt på gammal beprövat erfarenhet. Man har tittat på människans genom, proteom, metabolism, grad av inflammation, oxidativ cellstress och miljögifter och försökt förklara sambanden mellan maten vi äter, miljön vi lever i och och vilken roll den spelar på vår hälsa. Man kan säga att funktionsmedicinen är sprungen ur Hippokrates påstående ”Låt maten vara din medicin, och medicinen vara din mat”  Det är samverkan av näringsämnen i råvaran och livsstilen du lever som läker, inte det enskilda näringsämnet eller en enskild hälsoinsats.

Funktionsmedicinen har ett förhållningssätt där hälsa och sjukdom orsakas ur det mänskliga biologiska arvet och hur det dynamiskt interagerar med miljön du lever i, din ämnesomsättning och hur den förändras över tid. Tankesättet där ett symptom - en sjukdom, en sjukdom - en medicin är snäv och förenklad. Man kan se funktionsmedicinen som ett behandlingsätt med en stor verktygslåda för tester som hjälper till att identifiera och behandla kroppsliga dysfunktioner i det psykologiska och biokemiska systemet. God funktion och friska celler i dessa system är nämligen en förutsättning för patientens långsiktiga hälsa.