Priser och policy

Fysiolabbet är en oberoende och privat klinik för optimering av din hälsa och prestation. 


Fysiolabbet arbetar helt utan bidrag eller stöd från samhället. Utbildningen inom Functional Medicine och elitträning är mycket omfattande och sker under flera år i USA, Sverige och andra länder. Utbildningen bekostas helt på egen hand utan bidrag eller subventioner och vi vidarutbildar oss ständigt och hänger med i forskning för att ge bästa upplägg, råd och resultat. ​Idag måste kunden tyvärr stå för hela kostanden.
Priser - Funktionsmedicin & hälsoanalyser

Funktionsmedicinsk undersökning
Första besök & Grundundersökning
Detta ingår
3 950 kr
Återbesök 1 800 kr


Enskilda tester 
Metabolisk screening, mat efter ditt hormonella system 2 450 kr
SIBO test, analys för IBS, IBD och andra magbesvär 1 995 kr
Inbody 970 kroppsanalys 795 kr
Blodpanel hälsa 1 595 kr

Priser - Idrottstester

Idrottsmedicinsk undersökning
Första besök & Grundundersökning
Detta ingår
4 490 kr
 Återbesök 1 800 kr


Enskilda tester 
Löpanalys MotionMetrix 3D 995 kr
Laktat & tröskeltester på cykel eller löpband 1 350 kr
Rörelsescreening 1 470 kr
Årsupplägg idrott med tester, kost & programupplägg 18 800 kr


Betalning sker genom företagsswish eller mot faktura med villkor på 7 dagar. Då trycket är stort på kliniken på behandlingstider ber vi er att respektera avbokningsreglerna och avboka senast 24 timmar innan. Sen avbokning av olika anledningar kan alltid ske men om du bokar om din tid inom två veckor på de eventuella tillgängliga tider som finns behöver du inte betala för det missade besöket. Om du inte kan någon av de tiderna som eventuellt finns tillgängliga faktureras hela kostanden för ett uteblivet besök. 

Friskvårdsbidrag går utmärkt att använda hos oss.

“The food you eat can be either the safest and most powerful form of medicine or the slowest form of poison.

Ann Wigmore