Vad gör Fysiolabbet unikt?Vi kan hälsa, mat & träning

När du kommer till fysiolabbet har du troligtvis ett konkret problem som du behöver hjälp med, eller ett hälsomål eller en prestation i sikte. Men det kan också vara så att du behöver hjälp att reda ut din situation och prioritera dina mål. Fysiolabbet hjälper dig att ur ett funktionsmedicinskt perspektiv screena fram problemen, klargöra densamma, se möjligheter till förbättring och fokusera på rätt saker, i rätt ordning för en hållbar hälsa eller prestation.

Det som utmärker Fysiolabbet mest är den djupa kunskap om mat & råvaror och hur de omsätts i kroppen, träningens effekter på människans metabolism och dess organsystem samt hur vi optimerar den för din unika ämnesomsättning, din situation och kropp. Vi tror att framgång för dig nås bäst genom att mäta och därmed veta, vara långsiktig och få kunskap om hur just din kropp fungerar. Därför levererar vi inte bara ett koncept, vi skräddarsyr hälsa baserat på vetenskap, tester, blod- och vävnadsanalyser samt beprövad kunskap vi vet fungerar. Forskning och evidens är bara intressant om det ger resultat på oss människor. Kroppen vill alltid läka sig själv, vi behöver bara veta vilka system vi skall stötta. Vi ger alltid konkret och hållbar kunskap du lätt kan följa och använda dig av i vardagen.

Jag vill boka tid!