Vad är det Fysiolabbet behandlar och arbetar med?


Som elittränare och utövare av funktions/näringsmedicin arbetar jag med en mängd olika problem. I dessa problem ligger ofta i botten en obalans relaterat till kost, träning och livsstil. Vi gör inga medicinska bedömningar eller ställer sjukdomsdiagnoser. Vi arbetar med friskvård och optimerar kroppens system via träning, rätt tankesätt och riktig kost. I de fall vi behöver mer kompetens behövs arbetar vi tillsammans med läkare och forskare i Sverige och utomlands. Vid allvarliga sjukdomstillstånd skickas klienten till den vanliga sjukvården. 

Via riktig mat, regelbunden träning och en hälsosam livsstil säkerställs att kroppen fungerar optimalt för att undvika framtida ohälsa. Detta gör vi genom beprövad erfarenhet och avancerad testutrustning. 
 

Näring och livsstilrelaterade problem:


-Metabolisk screening 
-Föroämnesintoleranser
-Utbrändhet & utmattning
-Blodfettsrubbningar
-Övervikt och undervikt.
-Stress.
-Sömnstörningar och sömnsvårigheter.
-Hudbesvär, acne, eksem mm.
-Högt blodtryck.
-Inflammatoriska tillstånd i kroppen.
-Ledbesvär.
-Mag-tarmbesvär
-SIBO (Small Intestinal Bacterial Overgrowth).
-Metabolt syndrom, pre-diabetes, insulinresistens, leptinresistens.
-Avgiftningssvårigheter.
-Migrän och huvudvärk.
-Närings- och kostråd.
-Lättare oro, depression, ångest.
 

Fysiska tester och problem relaterade till muskler, leder och annan vävnad: 


-Optimering av fysisk prestation på motion- och elitnivå.
-Träningsrelaterade sjukdomar.
-Överträning
-Rörelseanalyser.
-Programupplägg, periodisering och effektutveckling.
-Kondition- och styrkestester.
-Löp- och gånganalyser med MotionMetrix analysverktyg.
-Testprotokoll och träningsupplägg utifrån din idrott.