Så här går det till vid ditt besök hos fysiolabbet.

Arbetssättet på fysiolabbet skiljer sig mycket från den traditionella medicinska modellen du är vad vid från vårdcentraler och sjukhus. Vi vill veta mycket om dig innan du kommer hit och läs därför noga igenom nedan information för att få en uppfattning om vårt sätt att arbeta. Vårt mål att att återställa din hälsa på optimalt sätt.

Före första besöket

Insamling och sammanställning av information kring dig och dina besvär.

Information är mycket viktigt för oss eftersom det ger och kunskap och makt att påverka din hälsa positivt. Det är viktigt att vi före det första besöket har all information som behövs för att få en övergripande förståelse av många av de faktorer som påverkar din hälsa. Detta gör ditt besök hos oss effektivare och håller dina kostnader nere. Det är därför viktigt att du spenderar tid och energi att fylla i de formulär som du kommer få via epost före första besöket, eftersom det är en avgörande hjälp för oss att förstå ditt fall. Dessa formulär skickas till dig efter att du bokat besök hos oss.

Formulären innefattar 

- dina främsta besvär och viktigaste hälsomål
- din hälso- och sjukdomshistoria
- din livsstil inklusive social situation, träning, kost, kosttillskott och mediciner.

Det är ganska många frågor att ta ställning till, men försök att se detta som ett utmärkt tillfälle för dig att få hjälp att reflektera över din situation. Tidigare lab-svar och annan information rörande din hälsa (fokusera gärna på senaste två åren) medtages inscannade på USB-sticka till första besöket. Vi vill gärna titta på dessa, men om materialet är omfattande, kommer vi att behöva ytterligare tid för att slutföra granskningen av journalerna. Detta kommer då att faktureras till en extra kostnad.
 

Grundundersökning. Första besöket hos Fysiolabbet

Ytterligare informationsinsamling, klinisk undersökning, sammanfattning och grundplanering.

Jag har ofta några kompletterade fågor. Är du ofta sjuk? Vad kan ha utlöst dina besvär? Hur har du mått mentalt och fysiskt? Hur har din mage fungerat genom livet? Etc.

Vid ditt besök tar vi lite blodprover, gör en screening av dig kropp som ger mig svar och indikationer på hur dina inre system fungerar. Vi mätning av din kroppssammansättning, tar blodprover på plats som du direkt får svar på samt gör en medical wellness screnning som mäter över 80 olika biomarkörer för din hälsa, autonoma nervsystem, stress, mage-tarm, signalsubstanser och hjärt-kärlsystem. Anser vi att vi tillsammans behöver testa mer för att utesluta saker beställer vi hem tester för avföringsprov, salivprov och urinprov, allt för att förstå hur just din unika biokemi och/eller tarmflora ser ut. Vi kan även ta prover för hormonanalyser, infektioner och mycket mer – men det gäller att prioritera för att hålla nere kostnaderna. Inom funktionsmedicinen fokuserar vi först och först på att säkerställa att magtarmkanalen fungerar tillfredsställande. 

Vi skapar tillsammans en bild av nuläget och bestämmer hur vi skall prioritera och vilka mål och tidsplaner som är rimliga. Vi kommer överens om en plan för dig som syftar till att du skall uppnå dina mål. Det handlar förenklat om att ”ta bort sånt som är dåligt för din kropp och tillföra sånt som är bra”. Vi diskuterar vilka eventuella provtagningar som bäst kan öka vår förståelse av dina kroppsfunktioner och de problem du upplever.

Återbesöken

Normalt sett har vi första återbesöket ca tre-fem veckor efter nybesöket. Vi går då igenom de eventuella extra tester vi skickat på analys, talar om kost och/eller träning och gör en ny plan.

Sedan brukar nästa återbesök vara varannan månad, där vi korrigerar din plan efter ditt tillstånd. Av erfarenhet vet vi att alla svarar olika på behandlingar och därför är det viktigt att vi ses regelbundet för att undvika tidstapp i behandlingen. Efter ca 5 månader brukar vi kunna glesa ut återbesöken. Vi träffar i regel våra klienter ca 3-5 ggr innan de har all kunskap och verktyg för att leva ett friskare live med bättre hälsa.

Viktigast är att få bort det som i grunden skadar dig och ersätta det med rätt saker för din kropp samt att fortsätta på den föreslagna planen med regelbundna återbesök för att säkerställa rätt riktning och behandling.

OBS: Fysiolabbet kan ej ta ansvar för patienter som ej kommer på regelbundna återbesök, inte lämnar in sina tester eller inte följer den plan vi tillsammans utformat. Ju mer dedikerad du är för din hälsa desto bättre resultat kommer vi att få. Att genomgå en livsstilsförändring är bland de mest inspirerande man kan göra men det ställer samtidigt krav på dig som klient.