Mental träning

För att nå sina mål inom sin idrott handlar det inte bara om att ha det bästa och perfekta rörelsmönstret och de starkaste musklerna. Även den bästa olympier har darrat och känt sig liten på startlinjen med en försämrad prestation som följd. Hur kommer det sig, hon som var så stark och väl förberedd?

Mental träning handlar i grunden om självkänsla och att vara nöjd med den man är. Sedan brukar mentral träning utgå och arbeta med att skapa positiva bilder och sedan på ett eller annat sätt visualisera dem. Målbilderna skall vara klara och tydliga, om hur dina upplevelser och känslor är när du står vid ditt slutmål.

Tankar kommer alltid och dina tankar föder känslor! Känslorna kan du inte byta ut, du kan bara hitta ett sätt att förhålla dig till dem.​ Det är ditt val.


Att medvetet lära dig styra och kontrollera dina tankar, stress och känslor är centralt för din personliga utveckling och målbild. Det finns ett flertal vetenskapliga studier på att våra tankar styr våra känslor och stress, som i sin tur påverkar kroppens reaktioner, dina beteenden och handlingar. Inom mental träning använder man sin inlevelseförmåga/fantasi för att projicera det man vill uppnå. Du ska ha stor tilltro till det du bygger upp i ditt inre och vara fokuserad, koncentrerad, viljestark, bestämd, ha en orubblig intention och vara tillräckligt "smågalen" så att du inte ser några motstånd och tvivel i dina tankar mot din visuella bild du vill uppnå. Använd alla sinnen för att uppleva det du vill uppnå och använd din föreställningsförmåga. Tänk att du redan uppnått målet.

​Genom att träna och visualisera det du vill uppnå regelbundet och göra det i en positiv anda och med stark tilltro, kommer du att nå det resultat du vill uppnå. Det finns vetenskapliga bevis på att metoden fungerar och att stark inlevelseförmåga och ihärdighet faktiskt kan påverka dig att uppnå dina mål.

På Fysiolabbet hjälper vi dig genom motiverade samtal att förstå ditt mål, dela upp i delmål, arbeta och visualisera dem och slutligen genomföra dem.