Fysisk avslappning

Avslappning och dess påverkan ur ett prestationsperspektiv


Stress har alltid varit en del av människans vardag och levnadsvilkor. Stress är både livsnödvändigt och hälsosamt i lagom doser. Stress är i grunden en naturlig och biologisk reaktion som ger din kropp kraft och energi att klara av kortvariga stressande situationer och ökade krav. 

Ur ett prestationsperpektiv måste kroppen få chans att reparera de skador som uppstår då vi utsätter oss för stress av olika slag. Det parasympatiska nervsystemet som är inriktat på vila och återhämtning aktiveras vid vila och avslappning. Detsamma gäller för din ämnesomsättning och ditt hormon- och immunsystem. Det är därför av största vikt att få regelbunden vila och återhämtning för att dina kroppssystem skall fungera optimalt. Ju längre du utsatt dig för stress, desto längre är återhämningstiden att balansera upp din kropp.

Vi lever i de snabba kickarnas tidevarv där snabb återkoppling och resultat premieras. Kort, snabbt och effektivt är måttot. Tyvärr har koppen svårt att hantera snabba förändringar. Resultatet av en kort periods ändrad livsstil, får därför sällan någon synbar effekt. Vi tröttnar och söker istället ett nytt koncept att prova. Kroppen adapterar långsamt de förändringar vi gör genom regelbunden träningen, återhämtning och bra mat på cellulär niva. En hållbar långsiktig livssituation är därför ett bättre mål att försöka nå. Du kan inte gå emot hur kroppens system är utvecklade eller fungerar. Dygnet 24 timmar är inte till för konstant arbete och socialt utnyttjande. För att nå dit du vill krävs att du förstår kroppens dygnsrytm, att du planerar in vila, sömn och aktiva och passiva återhämtningstrategier. Det gör dig bättre rustad för att nå ditt mål och nästa period av motorisk- eller psykisk stress. Det är sällan man hör en person som gått i väggen säga; -önskar jag arbetade lite mer, tränande hårdare och utnyttjade nattens timmar bättre.

Jag tror vi bör lägga mer fokus på att skala bort saker ut livet snarare än att lägga till, just för att få tid med det kroppen och dina sinnen behöver ur ett biologiskt och evolutionärt perspektiv.