Funktionsmedicin

Funktionsmedicin beskrivs ofta som
"The Medicine of Why"

Funktionsmedicin är inte alternativmedicin utan är ett vetenskapsbaserat tänk som utvecklats ur skolmedicinen för att bättre kunna förstå orsakerna och hantera komplexa kroniska tillstånd och metabola symptom. Varje människa är genetiskt och biokemiskt unik och måste behandlas därefter. Därför lägger vi stor vikt på insamling av information om dig som patient. Detta görs genom omfattande frågeformulär, klinisk undersökning, bioimpedansmätningar, blodanalyser och laboratorieanalyser.

I en grundundersökning ingår följande:

  • En grundlig genomgång av patientens insamlande sjukdomshistoria och symptom.
  • Blodanalyser som tas på plats (Hb, WBC diff, Ketoner, långtidssocker, stresslaktat, blodfetter, CRP).
  • Blodtryck.
  • Klinisk funktionsmedicinsk undersökning.
  • Biomagnetic and Bioscanning Sytem. Ett system som objektivt beräknar organfunktioner och visar vitaminer, mineraler, ko-faktorer, toxiska ämnen mm. Visar över 350 olika biomarkörer för din hälsa.
  • Wellness Medical screening, 100% evidensbaserad maskin som genererar biomarkörer som underlag för personlig och unik koll av kroppens funktioner och system.
  • Kroppsammansättningsanalys med Inbody 970 för att se kroppens fördelning  mellan vätska, muskler, underhudsfett, visceralt fett och mineraler.
  • En behandlingsplan för kost utifrån dina besvär, symptom och mål. 
Ett första besök kostar 3 950 kr och varar 120 min. Ett återbesök kostar 1800 kr och varar i 60 min. I en del fall kommer det i patientens individuellla program att rekommenderas specifika terapeutiska kosttillskott eller behov av andra tester för att återställa kroppens funktioner och påskynda läkning och återhämtning. Vi diskuterar oss fram till vad vi prioriterar efter vad som passar din budget. Kostnaden för dem tillkommer.

Jag vill boka tid


Inom funktionsmedicinen söker vi alltid orsaken till varför sjukdom och problem uppstår och behandlar densamma med att leta efter de underliggande orsakerna där problemet först uppstod. Människan och hennes system har en fantastisk förmåga till självläkning om man ger den de rätta förutsättningarna. Lite förenklat kan man säga att man tar bort skadliga saker som hindrar läkning och utveckling och tillför bra saker och näring som skapar läkning.