FYSIOLOGISKA TESTER

Att mäta är att veta

Fysiologiska tester syftar alla till att öka kunskapen om din kropp, hur den fungerar och hur du kan göra den mer effektiv och stark i den idrott eller prestation du vill uppnå. 

Tester handlar inte om prestation utan om förståelsen mellan bra näring, vila och träning. Den kunskapen behövs för att bygga en effektiv och stark kropp. Alla våra tester utgår från vetenskap och beprövad erfarenhet med testutrustning av högsta kvalitet.

Detta ingår vid en fysiologisk grundundersökning:

  • Mätning av din kroppsammansättnig för att ser hur du är fördelad mellan muskler, fett, mineraler och vätska samt information hur maten du äter påverkar din kroppsammansättning. 
  • Gång- och löpanalys med MotionMetrix 3D analyssystem.
  • Tröskellaktattest på löpbad eller cykel
  • Rörelsescreening
  • Programupplägg med syfte att stärka dina svaga punkter och arbeta för en optimal fysik och rörelse.

En grundundersökning kostar 4 550 kr och varar i 120 min. Ett återbesök med justering av upplägget kostar 2 100 kr och varar i 60 min.

Jag vill boka tid


Du kommer efter grundundersökningen att få ett skräddarsytt upplägg hur du optimerar din träning, stärker upp dina fysiska svagheter och hittar en kost anpassad för din energinivå. Det är viktiga verktyg för dig i din planering. Undersökningen ger dig också en mycket bra nulägesanalys om dina fysiska och biomekaniska förmågor och hur du kan optimera dem efter dina förutsättningar. 

Vid all testverksamhet är det av största vikt att kunna återupprepa testet under samma förutsättningar som första testet, dvs; samma testutrustning, tid, lokal, temperatur och förberedelser från vår och klientens sida. Fysiolabbets lokal och utrustning uppfyllar alla ISO-krav på validitet och reproducerbarhet.

Det är alltid test två och tre som är roligast, att svart på vitt se att din träning gett resultat!