Behöver vi tillskott av vitaminer och mineraler?

För flera år sedan skulle jag sagt att det räckte med bra mat men idag gör det inte det.


Grönsakerna vi äter idag växer till stor del inte längre i jord, utan i glasull med näringsvätska under konstgjord sol. Våra djur föds upp på foder som inte passar deras ämnesomsättning, mag-tarmsystem och ges antibiotika i förebyggande syfte. De  miljögifter vi omger oss med idag är också ett växande problem för oss människor. Vi genmanipulerar våra grödor för att öka hållbarhet och motståndskraft mot bekämpningamedel, allt för att öka våra skördar. Våra jordar är sedan längre utarmade på mineraler på grund av monooding och därmed måste vi börja titta på hur vårt näringsintag egentligen ser ut. Är det tillräckligt eller inte? Även vår livstil med intag av skräpmat, vår stressade livsstil påverkar våra nivåer av vitaminer och mineraler i kroppen. 
Det finns inga mirakelvitaminer som gör dig frisk men avsaknad av dem gör att du inte fungerar optimalt.

Vitaminer och mineraler är alla högst involverade i din dagliga tillvaro. För att dina celler skall fungera behövs adekvat mängd av mikronutrigenter ( vitaminer, mineraler och andra spårämnen) i relation med makronutrigenterna. (protein, kolhydrater och fett). Vad du behöver bestäms i grunden av din kroppstyp, din unika metabolism och hur mycket du idrottar och rör på dig. De miljögifter vi lagrar i kroppen har kroppen ett effektivt system att göra sig av med, men då behövs rätt nivåer av mineraler i kroppen. Annars lagras mycket av gifterna kvar i kroppen med långsiktigt hälsoproblem som följd. Kroppen arbetar alltid efter prioriteringshypotesen viket innebär att den tar hand om det akuta först. T. ex. när alkohol intas prioriteras alkoholavgiftningen av levern först, den ordinarie avgiftningen av andra mindre skadliga ämnen samt cellstädning sätt åt sidan. När kroppen är upptagen med att avgifta all den skräpmat, miljögifter mm vi får i oss idag på daglig basis kommer den långsiktiga hälsan att prioriteras ned. Vi måste alltså se över vår kost mer idag än förr.

Fysiolabbet arbetar med att förebygga ohälsa och öka vår livskvalitet. När vi gör våra näringsmediciska undersökningar och hårmineralanalyserser vi ofta låga nivåer och fel balans mellan vitaminer och mineraler, ofta är det en följd av ett ensidigt och näringsfattigt kostintag under lång tid samt stress och livsstil. Även mediciner och preventivmedel ökar ditt behov av extra vitaminer och mineraler.

Vissa råvaror, ex spannmål, innehåller även enzym- och näringshämmande ämnen som blockerar ditt upptag av mineraler till kroppens organ och celler. Vi ser idag ofta brist i den relation av mineraler som lagras i vävnader och i benstommen. Vi tar helt enkelt mer av vårt lager än vi fyller på. Mängden bundet mineral och fritt i vävnader är felbalanserat. Allt fler människor på jorden blir överviktiga men får samtidigt symptom av näringsbrist och minskad ämnesomsättning. Många har för låg förbränning på grund av tappad muskelmassa, samtidigt som de går på olika dieter och bantningskurer. Många av dessa kurer är inte näringsmässigt balanserade och inte anpassade till din metabolism. De nedreglerar dessutom ofta dina hormonnivåer som i grunden styr dig. De kan därför ha en negativ effekt på den långsiktiga hälsan som därmed kan liknas vid ett maraton i lätt motvind. 

Vi rekommenderar endast tillskott av högkvalitativa produkter som i studier visat ge en dokumenterad effekt samt har spårbarhet. Vilka tillskott det blir bestäms alltid utefter den metaboliska utvärderingen och hårmineralanalysen.
 
Läs mer om vitaminer och mineralers betydelse