Vitaminer och mineralers betydelse

Vitaminer och mineraler är inte läkemedel och fungerar inte som läkemedel. 


Det råder stor osäkerhet om kosttillskott och motsägelsefulla rapporter förekommer om fördelar, effektivitet och säkerhet. Detta är olyckligt, därför att för de flesta av oss, är dessa näringsämnen grundläggande och väsentliga för vår hälsa.

Låt mig förklara kort vad vitaminer och mineraler har för betydelse. De är inte läkemedel, de fungerar inte som läkemedel och de kan inte studeras som läkemedel, vilket gör att du får så mycket motsägelsefull information inte minst i media som gäller forskningen runt dessa. Vitaminer och mineraler är livsnödvändiga komponenter i vårt biologiska system. Dessa gör att varje kemisk reaktion i kroppen fungerar. Denna kemiska reaktion kräver dessutom en katalysator (enzym) och varje katalysator har dessutom en ”hjälpare” eller cofaktor (coenzym). Vitaminer och mineraler utgör just dessa ”hjälpare”.

Utan optimala nivåer av vitaminer och mineraler fungerar inte våra biokemiska processer på ett bra sätt. Många av våra idéer som är kopplade till näringsämnen kretsar kring miniminivåer, som vi behöver och inte runt det väsentliga, nämligen optimala nivåer som ökar funktionen i vår kropp och därmed förbättrar hälsan.

Genom att se till att vi får i oss optimalt med vitaminer och mineraler hjälper det oss att bränna kalorier effektivt, vilket ger energi, hjälper oss att reglera aptiten, att minska inflammation, att reglera stresshormoner och hjälper våra celler att bli mera känsliga för insulin, bara för att nämna några av effekterna. Mot bakgrund av detta förstår man vilken avgörande roll vitaminer och mineraler har för vårt välbefinnande, vår förmåga att hålla oss friska och för vår hälsa. 

Mycket av dessa nutrienter finns i vår naturliga mat men på grund av en systematisk utarmning av vår jordmån, ensidiga jordbruksmetoder och en allt sämre uppfödning av djur med foder de inte är anpassade för, behöver vi ibland tillskott för att fungera optimalt.