Stabilitetsträning

Stabilitet, rörlighet, hållning, kroppsmedvetehet, symmetri och balans lägger alla grunden för utveckling av idrottsrörelser och skadeprevention. Alla delar samverkar för att säkerställa att fysiska begränsningar, obalanser och ineffektiva muskelaktiveringsmönster inte hindrar dig och din idrott från att uppnå dina teknikmål när det gäller rörelse. Om rätt muskler aktiveras vid rätt tidpunkt och i rätt ordning kan det öka möjligheterna att uppnå den sanna fysiska potentialen.

Idag fokuserar träning ofta på stora tydliga muskelgrupper i armar och ben. Sambandet mellan dessa muskler och extremiteternas rörelse har vi ofta klart för oss, ex. sambandet mellan lårmusklerna och en knäböjning. Däremot saknar vi ofta insikt om att arm- och benmusklerna måste ha en solid bas att arbeta utifrån för att kunna vara effektiva. Det är det mycket av stabilitetsträning handlar om och det är här bålen kommer in i bilden. Se din bål som ditt "power house" där du hämtar all stödkraft för att göra rörelsen effektiv och smidig.

Bålen består inte bara av rygg och mage utan också av nedre bäckengördeln och skulderbladsgördeln/muskulaturen. Dessa två delar utgör en förankring för armarnas och benens rörelser och båda delar vill förhålla sig till ryggradens opitimala läge. Om fel muskler aktiveras för att transportera kraften från armar och ben genom dessa gördlar till ryggraden, eller om rätt muskler aktiveras men är för svaga, kommer kroppen att försöka hitta ett alternativt sätt att kompensera detta. Det gör den genom att sätta andra delar av kroppen i lägen som inte nödvändigtvis är de bästa för rörelsens krav. När detta sker tappar man i effektivitet, vilket i sin tur leder till en styrkeförlust, sämre prestation och i värsta fall skada, ofta lokaliserade i ländryggen och axlarna.

Men det kan också vara bra att veta att allt handlar inte om bålen. Bålstabilitet har gått från en träningsprincip till en industri (core-träningspass), där många av övningarna mer handlar om mage och rygg snarare än hela bålen. Många gör stor sak av dess betydelse och potentiella effekter, trots en del tvetydiga vetenskapliga bevis. En del av detta problem är det faktum att bålstabilitet isolerats från sitt sammanhang, nämligen att vara en samordnad funktionell rörelse.

Det är därför vi på fysiolabbet anser att stabilitetsträning alltid skall ingå i ditt träningsprogram med fokus på att ge en samordnad mobiliserande och stabiliserande effekt till din idrotts kravprofil.