Funktionsmedicnens sex grundpelare

1. Gener vs vår miljö: Inom funktionsmedicinen försöker vi förstå den metaboliska processen hos varje individ på en cellulär nivå. En persons genuppsättning och hur den interagerar med miljön skapar en unik biokemisk fenotyp. Utifrån den kan vi skapa smarta designade upplägg för att korrigera den destruktiva process, såsom inflammation och oxidativ stress, som är roten till många livsstilsrelaterade sjukdomar.

2. Nedtoning av signalregleringen: Funktionsmedicinen försöker påverka de biokemiska signalerna genom att tona ned de skadliga slutprodukter snarare än att blockera densamma som idag all medicin gör. T. ex. Istället för att blockera det sista steget i produktionen av den inflammatoriska processen/substansen (NSAIDs etc.), vill man ur ett funktionsmedicinskt perspektiv förebygga uppregleringen av densamma, dvs undvika inflammation från första början. Vi går motströms istället för att behandla nedströms

3. Gränsöverskridande behandlingsmetoder: Den funktionsmedicinska modellen använder en stor mängd behandlingsmetoder för att uppnå en optimal hälsa. Den innefattar en diet med rätt sammansättning av näringsämnen efter din ämnesomsättning, funktionell träning och optimal ledrörlighet, stresshantering, sömn och vila, tillskott av vissa specifika fytonäringsämnen (färgämnen i grönsaker, frukter och bär), ev farmakologiska preparat och en mängd olika uppbyggande behandlingsmetoder för att optimera kroppens funktion. Dessa metoder är skräddarsydda för att direkt adressera och motverka de triggersignaler som sjukdom eller dysfunktion skapar hos individen. 

4. Förstå helheten hos varje klient: Funktionsmedicinen använder en strukturerad process för att kartlägga och få fram saker som hänt i patientens liv för att skapa en bättre förståelse och helhet. För detta används olika matriser för att få en insikt i sjukdomsbilden och tillsammans med klienten skapa en gemensam förståelse, trygghet, samstämmighet och behandlingsplan. 

5. Tillvägagångssätt baserat på biokemi och dess samverkande system: Inom funktionsmedicinen är kunskap om kroppens biokemi viktigt för att förstå och identifiera hur obalanser i specifika organ samverkar med andra delar av kroppen. Kroppens organ är inga enskilda system utan fungerar alltid i relation med andra. Inom funktionsmedicinen är kunskapen om mikro- och makronutrienter viktig. Funktionsmedicinen arbetar målmedvetet genom att lära, förstå och visa hur celler fungerar och försvarar sig samt dess kommunikation, energiproduktion och biotransformation. Syftet i en behandlingsplan är att integrera alla dessa saker och få dem att fungera bättre.

6. Patientorienterad och direktverkande behandlingsplan: Inom funktionsmedicinen samverkar terapeut och klient för att hitta ett effektivt och korrektivt sätt att nå framgång och läkande på. Ett besök hos en funktionsmedicinare skiljer sig mycket från ett skolmedicinsk läkarbesök på grund av den gedigna insamlingen av patienthistorik och det i regel långa första besöket där planen mot en bättre hälsa fastställs. En funktionsmedicinare lägger stor vikt vid att förklara de underliggande faktorerna ur vilket sjukdom uppstår och hur de kan läkas på ett naturligt sätt. Att göra en hälsoresa genom förstå dessa orsaker är bland det mest inspirationsrika man kan göra. När processen mot läkande startar är den ostoppbar.