Rörlighetsträning

Syftet med att träna ledrörlighet och smidighet är att förebygga stelhet och bibehålla den kroppsliga funktionen.


När vi pratar om rörlighet måste vi skilja på allmän rörlighet och specifik rörlighet. Vid allmän rörlig- och smidighetsträning skall flera muskler och leder användas i varje övning, ex. Yoga. Vid specifik rörlighetsträning tränas en eller ett par muskler åt gången med lite olika tekniker beroende vad som eftersträvas. Exempelvis en stel framsida lårmuskel eller kort bröstmuskel.

Effekten av korrekt och regelbunden rörlighetsträning är att du bibehåller normal rörlighet, du får en mindre risk för snedbelastning av leder, mindre risk för spänningsrelaterade problem som huvudvärk och ryggvärk, förbättrad prestation på grund av bättre rörelseförmåga, mindre risk för nervinklämning och en allmänt bättre hållning. Den här typen av träning gör att du tränar kroppens inre muskelsystem och därmed de muskler som håller dig upprätt och balanserad. En dåligt tränad inre stabilitet ger en sämre kontakt med de yttre större muskelgrupperna.

Vad kan begränsa rörligheten?

Det finns en del faktorer som kan begränsa rörligheten och ge kompensationsmönster, olik den normala rörligheten. Det kan vara låga vätskenivåer i och omkring cellerna som ger en stelare och mera seg bindväv. Muskelns längd, ålder, inaktivitet, ligament, reflexer och trauma i nervsystemet kan också begränsa rörligheten. Även biomekaniska dysfunktioner som skelett och leders utformning kan också vara bidragande orsaker. Vi vet att vissa muskler i kroppen har en benägenhet att bli mer strama, medan andra har en tendens att försvagas och måste tränas mer regelbundet. Det är ur dessa tankar vi alltid testar den passiva och aktiva rörelseförmågan och bygger utefter det ett designat rörlighetsprogram för dig.

Hur förbättrar du din rörlighet?

Genom en rörelsescreening får du fram dina styrkor, svagheter och kompensationsvariabler din kropp skapat. Att träna rörlighet innebär för oss att kunna röra kroppen i alla plan och utföra en rörelse med rätt neuromotoriska enheter inkopplade och till rätt adresserad muskulatur. Har du återkommande problem gör du klokt i att se över och utveckla ditt rörelsemönster.

Det är när du blir rörlig och neuromotoriskt stark som träning blir riktigt roligt eftersom belastning av din kropp kan börja på allvar.