Vitaminer och mineraler

Vitaminer och mineraler är involverade i kroppens många funktioner och tillsammans med fett, protein och kolhydrater bygger, reparerar och försörjer de celler och vävnad efter behov. Vid i stort sett alla metabola funktioner i kroppen behövs vitaminer och mineraler. Järn för att transportera syre, Kalcium och magnesium för skelett och musklernas funktion, B-vitaminerna för ämnesomsättningen och så vidare. Mycket av mineralerna och de fettlösliga vitaminerna A, D, E & K lagrar vi i vår benmärg och skelett där de frisätts efter behov.

När man tränar eller stressar mycket ökar behovet av vitaminer och mineraler. Många vitaminer är essentiella organiska molekyler som inte kan bildas i kroppen, utan måste tillföras från färsk naturlig mat, eftersom de snabbt oxiderar och därmed mister sin funktion. Mineraler är organiska föreningar som är involverade i nästan alla av kroppens funktioner och även de måste tillföras via kosten. Det innebär inte att man ska ta tillskott i förebyggande syfte, utan endast efter att du testat via blodanalyser och/eller en hårmineralanalys där nivåer av olika mineraler fastställts och dess relationer sinsemellan är rätt. Elitidrottande människor med stor total träningsmängd behöver ofta ta extra mineraltillskott.

Eftersom träningen också gör att energibehovet ökar, ökar automatiskt intaget av mat och därmed också de olika vitaminerna och mineralerna. Du behöver ju äta mer totalt sett. Håller du dig bara till rena råvaror med variation och anpassar intaget efter ansträningsgrad, kommer det att innebära mer näring till dina celler. Ät varierat och fokusera gärna extra på grönsaker. Behovet av mineraler och vitaminer kan öka vid sjukdom, stress och andra metabola syndrom. Därför är det viktigt att regelbundet se över kroppens mineral och vitaminstatus.

Läs mer om hårmineralanalys här


Det finns inga mirakelvitaminer och mineraler som gör dig frisk och kry, men avsaknaden av dem gör att du inte fungerar optimalt.