Fytokemikalier

Fytokemikalier är kemiska ämnen som finns i bär, växter, kryddor och örter.


Man kan säga att fytokemikalier är nyttiga och naturliga färgpigment i grönsaker, örter, kryddor och bär som har stor inverkan på vår hälsa då det visat sig att de har en virus- och bakteriedödande effekt samt skyddar våra celler från inflammationer och oxidation. Det finns för närvarande över 28 000 olika fytokemikalier som samverkar för att motverka sjukdom, inflammationer och nedbrytning av våra celler. Vid perioder då du utsätter din kropp för påfrestningar i form av stress eller hård träning är det en god ide att lägga lite extra krut på att få i sig dessa för att ge cellerna en skjuts i dess arbete att bygga upp kroppen under sömnen. Det handlar i grunden om att inte ta dessa som tillskott om inte specifika omständigheter råder utan att flitigt använda dem i din matlagning. Dina ögon fungerar bra som vetenskapliga instrument, ju färgrikare, desto bättre.

Fytokemikalier, de nyttiga färgpigmenten, är ett samlingsnamn för ämnen från växtriket som inte är näringsämnen. De flesta fytokemikalier är nyttiga för hälsan, men det finns också giftiga varianter till exempel i giftsvampar. Drygt 28000 fytokemikalier är identifierade, men de är bara en liten del - många finns kvar att upptäcka. Ett annat sätt är att gruppera ämnen efter deras funktion. Många fytokemikalier fungerar som antioxidanter som du kunde läsa om i "om antioxidanter". Det finns många studier på dessa ämnen. Det är när alla dessa olika fytokemikalier samverkar som det är bra för vår hälsa, inte alltid överdriven i enskild form.

Var tredje magcancer, var tredje kranskärlssjukdom och var tionde stroke beror på att vi äter för lite frukt och grönt, enligt Världshälsoorganisationen WHO.