Antioxidanter

Syret vi andas gör att kroppen utsätts för oxidation och nedbrytning, sk fria radikaler. Fria radikaler är extremt reaktiva och förstör det mesta som kommer i dess väg. För att förhindra detta har vi tillgång till en rad antioxidanter som förhindrar radikalernas framfart och skyddar på så vis kroppen från skador och i förlängningen från åldrande, cancer och andra sjukdomar.

Det bildas också en ökad mängd fria radikaler vid uthållighetsträning. De fria radikalerna påverkar kalciumkanalerna i cellen så kalcium frigörs från de cellulära depåerna. De fria radikalerna reagerar med kalciumet och leder till att skelettmuskelcellerna blir mer uthållig. Träning ger alltså ett bättre försvar mot fria radikaler. Först var tanken att äta tillskott på antioxidanter som skulle hindra radikalernas framfart men efter lite mer forskning insåg man att de fria radikalerna hade en viktig del i adaptionen av träningen och att tillskott därmed minskade träningseffekten. Tillskott skall därför att betraktas som mindre bra. Man forskar idag mycket på kroppens oxidanter och om de i själva verket inte är viktigare än antioxidanterna. Eftersom de existerat i vår kropp under hela vår biologiska utveckling måste de finnas där av en anledning vi ännu inte förstått. Intag från vanlig ren och oprossesad mat räcker och kan inte ersättas med tillskott.

Antioxidanter finns naturligt i mat, t. ex äpple, där skalet innehåller antioxidanter men fruktköttet gör det inte. Skalet skyddar frukten från att bli brun och rutten. Spricker skalet blir äpplet däremot snabbt dåligt. Antioxinater finns det gott in i bär, grönsaker, örter, kryddor och baljväxter. Förenklat kan man säga att det är färgämnet. Äta färgrikt är därför ett bra riktmärke.