Andning

Andningen påverkar i högsta grad din prestation

Vi vet nog alla hur viktigt det är att andas. Men få av oss är medvetna om hur de ca tusen andetag vi tar varje timme påverkar våra celler och vårt liv. De flesta av oss har potential att förbättra sitt andningsmönster och därmed erhålla stora hälso- och prestationsvinster. Hur kan vi påverka vår andning?


Många tränare och rehabiliteringsexperter är alla överens att bukandning är grundläggande för att ta kontroll över bålens muskulatur. När andningen är korrekt inövad kommer du att ha en solid grund att stå på för att vidareutveckla bålens funktion. Om vi begrundar uppfattningen att bukandning är grundläggande för en duglig bålstabilitet måste vi säkerställa att andningsmönstret är korrekt innan vi ger våra klienter mera avancerade bålövningar och rörelser.

Bålstabilitet är en förutsättning för att kunna kontrollera bålens rörelser och position över bäckenet för optimal rörelseutveckling och kraft. Korrekt proximal (närmast) stabilitet ger en stark distal (längst ifrån) rörlighet. Dvs tänk er en idrottare som gör armhävningar och står emot ryggradens påfrestningar att falla ur sin neutrala position medan andningen upprätthålls. Eller när du bär hem matkassar och kan andas normalt trots en tung ansträngning på bålens muskulatur.

Att behålla neutral ryggradsposition under aktivitet anses vara viktigt för att undvika skador på de aktuella påverkade strukturerna. Kroppens skelett-, nerv-, och muskelsystem är alla involverade i bålens muskulatur och funktion. Fungerar något av dessa system sämre äventyrar den bålstabiliteten med skador på ryggradens kurvatur som följd. Ett dåligt andningsmönster påverkar dessa undergrupper att inte fungera korrekt och därför är andningsövningar en bra väg för att stimulera kroppens inre muskelsystem och därmed upprätthålla en neutral ryggradsposition.

Andningsmönstret i diafragman är synkroniserat med dess stabiliserande funktion. En dysfunktion i synkroniseringen hos klienter med svag hållning och svag muskulatur i diafragman leder därmed till en överbelastning på ryggradens kotor. Kroppen vill alltid prioritera andning före stabilisering. Men med ett dåligt andningsmönster finns en risk för att diafragmans muskulatur inte får den stimulans och träning den behöver för att upprätthålla stabiliteten. Träning av andningen har visat sig öka den postorala stabiliteten (förmågan att stå upprätt i neutral atletisk hållning) och därmed kan mer avancerad och tuffare träning genomföras.

  Därför testar vi på fysiolabbet alltid våra klientes andning och säkerställer dess funktion innan vi belastar kroppen med tung träning.