Vilka är Fysiolabbets klienter


- Klienter som har problem med sin hälsa, sin mag-tarm kanal, värk, allergier, autoimmunitet, utbrändhet mm.

- Klienter som vill förstå hur näringsintag påverkar sjukdomar, mentalta och fysika tillstånd.

- Klienter som är intresserade av att upptäcka och förstå den underliggande orsaken till sina problem snarare än att bara dämpa symptomen. 

- Klienter som kan tänka sig att spela en aktiv roll i sin egen läkningsprocess och är villiga att arbeta långsiktigt för att stödja sin hälsa och sitt välbefinnande.

- Elit, elitmotionärer och vardagsmotionärer som vill optimera sin träning och undvika problem relaterade till överträning, nedbrytning av muskelvävnad och organfunktion samt dess påföljande näringsbrister.


Friska fungerande celler är grunden till en livslång hälsa och optimal prestation!