Vilka är Fysiolabbets klienter


- Klienter som har problem med sin hälsa, sin mag-tarm kanal, värk, allergier, autoimmunitet, utbrändhet mm.

- Klienter som vill förstå hur näringsintag påverkar sjukdomar, mentalta och fysika tillstånd.

- Klienter som är intresserade av att upptäcka och förstå den underliggande orsaken till sina problem snarare än att bara dämpa symptomen. 

- Klienter som kan tänka sig att spela en aktiv roll i sin egen läkningsprocess och är villiga att arbeta långsiktigt för att stödja sin hälsa och sitt välbefinnande.

- Elit, elitmotionärer och vardagsmotionärer som vill optimera sin träning och undvika problem relaterade till felaktig träning, överträning, nedbrytning av muskelvävnad och näringsbrister.


Friska celler är grunden till en livslång hälsa!