Proteiner

Protein är en jätteviktig byggsten i kroppen och används till att bygga allt från muskelceller till ämnen som är nödvändiga för alla reaktioner som sker i kroppen, sk enzymer. Proteinets minsta byggsten heter aminosyra. Det är när aninosyrorna sitter ihop som ett prälband som de kallas för proteiner. Hur de sitter ihop eller vilka aminsyror som kombineras ger olika uppgifter i byggprocessen. Många av de aminosyrorna som bygger upp proteiner är essentiella, dvs vi måste få dem som tillskott via det vi äter. Men för att kroppen ska kunna tillgodogöra sig det protein du äter, så gäller det att den också känner igen det som ett protein och inte som en strukturellt förändrad och processad aminosyra, som ofta finns som proteintillskott i bars och pulver. När vi äter protein bryts de ned i kroppen till enskilda aminosyror och byggs sedan om till det protein vi behöver i de olika cellerna. Det kan vara nya receptorer, muskler eller olika enzymer.

Den mängd som behövs för att bygga upp en muskel är väldigt liten. Kroppen återanvänder mycket av proteinet som förbrukats i celler. Det är därför inte det särskilt stor poäng att överäta protein. Det är viktigt att låta kroppen vila från mat ibland för att kroppens städpatruller skall få chans att städa upp. När du äter proteiner ger det signaler att bygga nya proteiner i den sk proteinsyntesen. Äter du rätt sorts fullvärdiga proteiner bygger kroppen snabbt upp det som den behöver.

Fullvärdigt protein innebär att den innehåller alla de 20 aminosyror som kroppen behöver. Bästa källorna av fullvärdiga proteiner är biff, vilt och lamm som betat gräs, skott och örter. Därefter kommer gris, fisk, ägg och kyckling som fått leva och äta naturligt utan tillskott av spannmålskraftfoder. Även feta opastöriserade och ohomogeniserade mjölkprodukter är fullvärdiga. Det pågår idag många diskussioner om vilka aminisyror som är bäst för de olika funktionerna i kroppen, bl a grenade animosyror för optimal muskeltillväxt, men äter du fullvärdigt får du i dig allt du behöver. Kroppen fixar resten själv.

De proteiner som kommer från vegetabilier är icke fullvärdiga, dock med några få undantag, och måste då kombineras med spannmål för att bli fullvärdiga. Eftersom många spannmål idag inte håller samma höga kvalitet som förr, pga genmodifiering eller annan strukturell förändring, samt att många inte mår bra av gluten, leder till att många får svårt att uppnå kroppens krav på fullfärdiga proteiner. 

Jag tror att många idag äter mer protein än vad de behöver, men för lite protein av rätt kvalitet och sammansättning. Kroppen har genom evolutionen sett till att bygga och lösa det den behöver, men bara om vi äter det vår kropp är anpassad för.