Analysen och balanser avgör

Vad är det då som skall balanseras?

Alla faktorer som påverkar dig i din prestation måste beaktas, respekteras och balanseras. Det är byggstenarna stabilitet, rörlighet, hållning, kroppsmedvetenhet, symmetri, uthållighet, återhämtning, sömn och balans som lägger grunden för hur effektiv din rörelse inom din gren kommer att bli och hur skadefri du kommer att vara. Tänk dig en jonglör som har massa bollar i luften. Bollarna kan t. ex. representera olika träningsformer, självkänsla, mat, stress, familj och vila. Om en boll är för stor eller för liten störs balansen och rytmen, vilket innebär att samspelet mellan bollarna rubbas. Om vi har tillräckligt med kunskap och står stadigt, kan vi häva rubbningen och komma tillbaka till de ursprungliga balansläget. Ibland kommer vi dock rejält ur balans och bollarna faller till marken. I det här läget kommer vi till ett viktigt och avgörande vägval. Antingen analyserar vi vad som hänt, både gällande vad som gick bra och vad som gick dåligt, eller så fortsätter vi i samma hjulspår. De som analyserar händelsen eller processen har stor chans att lära sig något värdefullt, vilket i sin tur ökar förutsättningen för fortsatt förbättring. Andra riskerar att upprepa samma misstag och hamna på efterkälken vilket tveklöst leder till att man står och stampar på samma punkt och dessutom ofta i lätt motvind. Att göra misstag är inget konstigt, det är så vi flesta lär oss.


Vad är det då som skall analyseras?


För att lyckas med din idrott/träning krävs att du successivt lär känna din kropp och tyda dess signaler. Att lyssna på sin kropp är en ständig utvecklingsprocess och en högst fascinerande sådan. I sökandet efter svaren i din kropp kan du ta hjälp av fysiologiska, sensoriska och psykologiska tester och metoder som hjälper dig att öka kännedomen om dig själv, inse ditt nuläge och med fakta bygga vidare mot ditt mål. Vi som tränar och analyserar kan naturligtvis fälla kvalificerade omdömen och utlåtanden om ditt sätt att träna, äta och vila samt vara ett stort stöd, men i slutändan är det ändå du och din känsla som är avgörande för din utveckling och prestation. Oavsett vilken träningsform det handlar om så går alla områden in i varandra. Därför måste vi screena och analysera ditt rörelsemönster och mäta din hälsa så du kan utföra rörelser, utveckla kraft i rätt riktning och få i dig rätt mat för din unika kropp för optimal prestation.