Metabolisk typning/screening och näringsmedicinsk grundundersökning

Metabolisk typning är ett samlingsbegrepp för den dynamiska process som sker i dina celler, organsystem och din kropp. Du mår som du äter, känns det bekant?

Att äta efter sin metabolisk typ är ingen diet. Maten måste passa ditt hormonella system. Genom att göra en kost- och livsstilsscreening och ta fram din metaboliska typ ges du möjlighet till att anpassa din kost efter just din kropp. I grunden måste vi förstå vårt genetiska arv, cellernas funktion och hur vi fungerar för att kunna hitta rätt sort och balans mellan de olika energigivarna. Detta är avgörande för hur du orkar med din vardag och hur du skapar rätt förutsättningar att alltid prestera på topp. Att vara hängig, deppig, hyper eller trött är inget normaltillstånd och det beror sällan på hur din vardag, arbete eller familj ser ut. Utan snarare på den mat du äter inte kan tas upp av kroppen på rätt sätt och att många av dina inre organ, hormonella system och celler inte fungerar till optimalt.

På fysiolabbet kan du få reda på din ämnesomsättningstyp (protein-, kolhydrat- eller blandtyp) genom speciella tester, frågeformulär, nutritionstester och hårmineralanalyser. När vi inte förstår sambandet mellan det vi stoppar i oss, våra olika organsystem och hur vi mår, ser ut, sover och presterar blir ätandet gärna till en rysk matroulette, och dessutom ofta en ständig kamp i lätt motvind. När du hittar rätt och märker positiv effekt blir det tvärtom enkelt och kul att både handla, laga och äta maten.

Efter att frågorna besvarats görs en kroppskompositionsmätning och blodtester där vi får fram ditt nuläge och hur den mat du ätit de sista åren påverkat din kroppssammansättning mellan fett, muskler, vätska och mineraler. Utifrån resultaten går vi tillsammans igenom de olika energigivarna, dvs fett, kolhydrater, protein, vitaminer och mineraler. Du får med dig ett unikt material om din kroppstyp, en råvarulista unika för ditt homonsystem, massor med information om olika råvaror och dess påverkan på din kropp, vetenskapliga artiklar i ämnen som rör dig och din kropp mm. Eventuella vitaminer och mineraler tillkommer om din screening anses behöva det.

Mycket av bra matvanor handlar om vetskapen vad du mår bra av och sedan planera sina inköp och matlagning utefter det. Du skall alltid veta dagen innan vad morgondagens lunch och middag är.

Läs mer om hälsofördelarna här... ​