Vem kan göra en hårmineralanalys?


Alla kan ha nytta av att göra en hårmineralanalys. Resultatet ger en god inblick i den egna hälsan. Den som har mest nytta av att göra en hårmineralanalys är en person som:

- Mår dåligt utan att hitta orsaken
- Stressar mycket (fysiskt eller psykiskt)
- Äter en obalanserad kost
- Tar kosttillskott
- Tränar mycket och hårt
- Vill förebygga sjukdomar
- Är särskilt intresserad av sin egen hälsa
- Kan ha medfödda obalanser.

Vad visar analysen?

Analysresultatet ger en bra bild av kroppens inre miljö, både på enskilda mineraler och samverkan med andra. Den avslöjar kroppens näringsstatus, metabolisk typ, viktiga hormonbalanser och visar hur effektivt kroppen hanterar de olika näringsämnena. Den visar även ansamling av tungmetaller och toxiciteter som t.ex kvicksilver, kadmium, arsenik och bly samt hur väl din kropp i dagsläget klarar av att avgifta dessa. Efter flera miljoner hårmineralanalyser, inklusive mer än 150 000 i Sverige, har Trace Elements INC skapat ett unikt system för att analysera testerna och resultaten. Detta presenteras i en personlig analysrapport som i detalj visar resultaten med insiktsfulla och individanpassade slutsatser, råd och vägledning om såväl kosthållning som skräddarsydda program med kosttillskott. 

Hur går provet till?

Hårprovet klipps från nackloben, ca 150 mg. Endast 2-3 cm av det hår som är närmast hårbotten används. Efter ca 3 veckor är analysen klar och tillsammans med mig på Fysiolabbet går vi igenom resultatet vid en personlig konsultation. Det brukar ta 30-60 minuter. Permanentat, färgat eller blekt hår kan inte användas. Invänta ny utväxt av håret under ca 6-8 veckor. Använd er inte heller av medicinska schampon innan provtagningstillfället. 

Varför skall jag gör en hårmineralanalys?

Med hårmineralanalysen kan man på ett unikt sätt förstå den inre miljön i kroppen under en längre tidsperiod. Den kan också avslöja eventuella problem innan kliniska symptom uppträder. Därför ger analysen en god grund för att förebygga ohälsa. Att ta ett hårprov är en enkel, smärtfri och tillförlitlig metod att analysera dina mineralvärden. Provets svar  ger medelvärden för den senaste 3 månaderna jämfört med blodprover som ger information om vad som finns i ditt blod vid tidpunkten för provtagning. Urinprov visar vad som utsöndras via urinen vid provtagningstillfället, inte vad som absorberas i kroppen. Med andra ord, där blod- och urinprover ger ögonblicksbilder ger hårmineralanalyser en bild som visar situationen över tid. Kliniska studier visar att ett korrekt samlat hårprov avslöjar kroppens nivåer av mineraler, vitaminer och eventuella tungmetaller såsom bly, arsenik, kvicksilver och kadmium, och som i många fall överbelastar och försämrar kroppens förmåga att avgifta sig.  


Så man kan säga att en hårmineralanalays kartlägger näringsbalansen i din kropp över tid. Den avslöjar därför unik och viktig information om din hälsostatus. Du får anpassade råd för din metabolism med konkreta förslag på kosthållning som förbättrar din hälsa samt ett unikt mineral- och vitaminprogram som ger din metabolism en bättre förutsättning att hantera framtida påverkan från mat och miljö.