Vad är det Fysiolabbet behandlar och arbetar med?


Som elittränare och utövare av funktions/näringsmedicin arbetar jag med en mängd olika problem. I dessa problem ligger ofta i botten en obalans relaterat till kost, träning och livsstil. Vi gör inga medicinska bedömningar eller ställer sjukdomsdiagnoser. Vi arbetar med friskvård och optimerar kroppens system via träning och rätt kost. Vanliga problem vi dagligen arbetar med är:
 

Näring och livsstilrelaterade problem:


-Metabolisk screening -optimera maten efter ditt hormonella system.
-Föroämnesallergier och intoleranser
-Utbrändhet & utmattning
-Toxicitet och annan problematik relaterad till tungmetaller
-Blodfettsrubbningar, förhöjt kolesterol.
-Diabetes II.
-Övre luftvägsbesvär och ansträngningsastma.
-Övervikt och undervikt.
-Stress.
-Sömnstörningar och sömnsvårigheter.
-Hudbesvär, acne, eksem mm.
-Hälsokontroller.
-Hälsosamt åldrande.
-Högt blodtryck.
-Inflammatoriska tillstånd i kroppen.
-Ledbesvär.
-Mag-tarmbesvär, IBD, IBS.
-SIBO (Small Intestinal Bacterial Overgrowth).
-Metabolt syndrom, pre-diabetes, insulinresistens, leptinresistens.
-Metyleringsbrister och andra kroppsliga avgiftningssvårigheter.
-Migrän och huvudvärk.
-Närings- och kostråd.
-Lättare oro, depression, ångest.
 

Fysiska tester och problem relaterade till muskler, leder och annan vävnad: 


-Optimering av fysisk prestation på motion- och elitnivå.
-Träningsrelaterade sjukdomar.
-Överträning
-Rörelseanalyser.
-Programupplägg, periodisering och effektutveckling.
-Kondition- och styrkestester.
-Löp- och gånganalyser med MotionMetrix analysverktyg.
-Testprotokoll och träningsupplägg utifrån din idrott.