Tester för hälsa och optimal fysik

Fysiolabbet har tillgång till över 250 olika funktionsmedicinska tester


Funktionsstörningar i kroppen leder så småningom till sjukdom, men långt före sjukdom är ett faktum kan funktionsstörningar synas på kroppen och andra kan mätas i vävnader och blod. Därför har vi valt att göra många utförliga tester på plats.

Tester vi gör på plats är: Diverse utrustning för att hitta markörer för ohälsa i blod. Vi har avancerad utrustnig att mäta SIBO (mäter metan- och vätgaser i utandningsluften som ger information om bakterieöverväxt i tunntarmen, vilket ger upphov till gaser, uppsvälldhet, IBS, IBD mm) Avancerad bioimpedansmätning, fysika tester och screeningar.

Några av de vanligaste funktionsanalyserna vi skickar in på analys är organiska syror, mage-tarmanalyser, intoleranstester, DNA-analyser för idrott, hårvävnadsprover, tarmgenomsläpplighet, hormontester och stressprofilstester mm.

Många av de bästa laboratoriumen ligger utomlands och fysiolabbet har valt att skicka många tester dit eftersom de ger oss de bästa analyserna inom de områderna vi vill ha svar på.

Provtagning sker oftast hemma och fysiolabbet informerar och rekommenderar dessa funktionsanalyser vid behov i samnråd med dig då vi behöver en djupare förståelse för ett problem eller obalans. Allt för att du skall få verktyg att ta din hälsa vidare.