Tekniktester

I varje idrott finns det idrottare som har perfekt teknik. Det känns igen på vackra, rena rörelser som de verkar utföra utan ansträngning. För att prestera bra i din idrott och kunna utföra densamma på ett avslappnat och stabilt sätt krävs en kroppskonstitution som motsvarat idrottens biomekanik och neuromuskulära koordination.


Allt det här kan vi testa och öva på. Att inse bristerna och bygga om från grunden är en stor del i ens utveckling. Mycket handlar om att hitta en känsla, se rörelsen, rekrytera rätt muskelgrupper och effektivitetsanpassa dem. På fysiolabbet jobbar vi mycket spelgar, analyssystem och kameror för direktfeedback under teknikträning. Allt för att stimulera alla sinnen och omvandla dem till en avslappnad, ren och effektiv teknik.

MotionMetrix löpanalys

Systemet MotionMetrix analyserar löpsteget in i minsta detalj och fångar upp parametrar som är omöjliga att se med blotta ögat. 

Det finns flera anledningar att göra analysen. Dels för att göra löptekninken optimal och så skonsam som möjligt och därmed minska belastningen underkroppen och undvika framtida skador. En annan anledning är att lära sig springa energisnålt och orka längre.

Skidteknik

Handlar om att hitta en effektiv och avslappnad åkstil där rörelsen är rätt koordinerad och utförd. Testet genomförs på rullband där diagonal- och stakningsteknik kan genomföras och analyseras.

Direktfeedback genom speglar, TV, Ipad och video. Att visuellt se sig själv under åkning är bland det bästa sättet att ändra och förbättra en rörelse till en ny effektivare nivå.