SCREENING
ATT MÄTA ÄR ATT VETA

Att analysera din förmåga till effektiv rörelseförmåga är första steget i att bygga en hållbar kropp från grunden

Det flesta klienter kommer till mig med brister och det är min uppgift att guida, sedan är det din uppgift att göra jobbet. En korrekt fungerande och balanserad kropp är nämligen helt avgörande för hur belastningstålig, besvärsfri och träningsbar din kropp kan bli. Om detta fungerar ökar förutsättningen markant för ett skadefritt tränande, oavsett ambitionsnivå, idrott eller vardagligt yrke. Varför screenar vi kroppen? Det är ganska enkelt. Vi kan inte säga något om det vi inte vet något om! Om vi ändå gör det, så gissar vi.

Hur gärna vi vill att det skall vara på ena eller andra viset, finns det en verklighet rakt framför oss med varje enskild klient och hennes nuläge. Vi bestämmer inte kroppens konstruktionen och inte hur saker och ting fungerar. Vi kan däremot påverka kvalitet och prestanda genom att designa smarta träningsupplägg som fungerar som smarta stressorer. Därför utgår vi alltid från nuläget genom en rörelsescreening och andra mätmetoder som ger oss en bild av hur vi skall gå tillväga för att ge dig bästa förutsättning att lyckats inom din idrott eller vardag.

Rörelsescreening kan också kompletteras med andra tester specifikt för din idrott. Allt för att utveckla din träning, rekrytera nya muskelgrupper, finjustera din neuromotoriska förmåga och därmed utveckla dina mål.

"Allt handlar i grunden om hur vi kan optimera vår neuromotoriska prestanda och gå från grovjustering till finjustering."


Så här går en screening till