Rörelsescreening

På fysiolabbet screenar vi igenom din kropps rörelsemönster genom att mäta nitton olika mätpunkter. Allt i från andning till armar/skulderparti, mittsektionen/bål, ben och hur de hänger samman och fungerar som en enhet. Det som är stelt och orörligt behöver rättas till så du undviker framtida problem. Kroppen strävar efter att röra sig så optimalt som möjligt och kan den inte det väljer den det näst bästa. Detta kallas för kompensationsmönster och leder efter många år till felbelastning, utslitna kroppsdelar och skador.

Att investera i en rörelsescreening och ha en stark fungerande kropp är ett klokt val och leder till ökad insikt om muskler, leder och hur de hänger samman. Nästan alla har olika problem som t. ex. inåtfallade knän, kollapsade fotval, framåtroterat huvud, stela axlar mm. Allt går att rätta till. Kroppen har nämligen all teknologi den behöver, vi behöver bara adressera rätt åtgärder. 

Vi måste screena för att kunna adressera åtgärder, om inte, så gissar vi. Gissa leder väldigt sällan till en korrekt bedömning.


Efter avslutad screening får du en individuellt anpassat program för stretch och träning i 4-8 veckor. Sedan bokas en ny tid för återuppföljning och nytt program.