Naprapatbehandling

Efter en screening kan du behöva justera din kropp innan du fullt ut kan börja belasta den. Vårt holistiska synsätt handlar om att ge dig möjlighet till en bra start på din livsstilresa eller specifika idrottsmål. Därför erbjuder vi behandlingar som ger dig bästa förutsättningar till en skadefri framtid.


Boka behandling hos stefan här...
Eller ring på 0707-60 58 68

Naprapati betyder korrigera lidande och det är det vi gör när vi förebygger och behandlar funktionsrubbningar och smärttillstånd i rörelse- och stödorganen. Genom att behandla både muskler och leder uppnås bättre funktion och rörlighet i hela kroppen. Denna helhetssyn är själva kärnan i naprapatin.

Naprapatens helhetstänkande och behandling ger patienten effektiv smärtlindring och ökad rörlighet, samtidigt som risken för att besvären återkommer minskar. Behandlingen möjliggör också en snabbare återgång till arbetslivet efter sjukskrivning, vilket gör naprapatin intressant även i ett samhällsekonomiskt perspektiv.

Stefan Yderström, Leg. Naprapat

Naprapatbehandlingar

En naprapat arbetar främst med händerna och har flera manuella behandlingsformer att tillgå. Oftast kombineras ledinriktade behandlingstekniker, som manipulation och mobilisering med mjukdelsbehandling, med massage och stretching. Vid behov används även olika typer av elbehandlingar, som t ex interferensström och TENS. För att nå ett varaktigt resultat följs behandlingen vanligen upp med individuella träningsprogram och råd om arbetsställningar.

Stötvågsbehandlingar

Stötvågor är en modern behandlingsmetod för framgångsrik behandling av flertalet muskel- och ledbesvär. Metoden är välbeprövad. Redan vid OS 1996 behandlades elitidrottare med stötvåg. I dag behandlas såväl elitidrottare som många privatpersoner. Stötvågor används framgångsrikt på svårbehandlade muskeloskelettala besvär. En kraftig retning av vävnaden gör att kroppen svarar med ökad lokal blodcirkulation och högre ämnesomsättning. Detta underlättar och påskyndar läkningsprocessen.

Utöver direkta mekaniska effekter kan stötvågsbehandling ha stimulerande effekter på nervsystemet. Dessa effekter kan korrigera patologiska reflexmönster för smärtminnet – vilket leder till ett långsiktig tillfrisknande. Det innebär att patienter med kronisk smärta skulle kunna behandlas med stötvågsbehandling.

Idrottsmassage

Idrottsmassage är egentligen en form av djupmassage men innehåller en mängd andra tekniker från skilda områden. Det är framförallt syftet med idrottsmassagen som skiljer sig från den klassiska svenska massagen. För en idrottare är oftast syftet med idrottsmassage att ge möjlighet till en snabbare återhämtning, förebygga och behandla skador, att mjuka upp och förlänga vävnad, eller att förhindra ärrvävnad och sammanväxningar i muskulatur och bindväv. Det primära är alltså inte bara avslappning som ofta är syftet i klassisk massage. Idrottsmassage brukar därför upplevas lite tuffare och djupare än klassisk massage.

Motiverande samtal

Oavsett om du står inför ett idrottsmål eller en livsstilsförändring kan det vara klokt att gå igenom vad det innebär. Det kan handla om att hitta olika motiverande faktorer, förstå samband mellan träning och prestation eller kost och hälsa. I många fall handlar det om att bena ur problemen och omvandla dem till genomförbara motiv. Vi använder oss av strukturerade processer där vi hittar ditt nuläge och via små tydliga mål målmedvetet styr mot ditt önskade läge. Det är du som individ som bäst kan beskriva hur du upplever din hälsa och dina mål och vi kan hjälpa dig med kvalifiserade råd. Det finns inga rätt eller fel, utan det är upplevelsen inför ditt önskade mål som analysen och samtalet skall utgå ifrån.