Kroppsammansättning

Få en unik inblick i din inre hälsa hur vatten, mineraler, muskler och fett är fördelade.

 
Vikten är inte relevant om du inte vet vad den består av. Att göra en kroppskompositionsanalys, eller kroppsscanning, där man mäter de exakta förhållandena mellan muskler, skelett, fett och vätska är en förutsättning för att förstå sambandet mellan hälsa, mat och träning. En kroppsanalys med Inbody 770 kan jämföras med en DXA-röntgen och är den första i sitt slag att INTE använda förprogrammerad empirisk data som ålder, kön eller om du har en standard eller atletisk kroppsbyggnad. Du får veta hur just din kropp är uppbyggd inuti. Du får en omfattande analys av ditt hälsotillstånd och status på hur muskler, fett och vätska är fördelad i ben, armar och bål samt i vilken balans de befinner sig.

Du blir vad du äter och tränar.


Obalanser i muskulatur och/eller vätskor kan på lång sikt ge besvär därför att fel muskler arbetar vid en viss rörelse och belastning, eller att de inte uppnår sin fulla styrka, bland annat av dåliga vätskenivåer i cellerna. Med en kroppskompositionsmätning ser du hur dina muskler är fördelade och hur din träning påverkat dig. Utifrån resultatet och med hjälp av en rörelsescreening och muskeltester kan vi se vilka delar av musklerna som skall tränas för att på få ut maximal effekt vid rörelser och träning. Analysen ger även dig en bra bild på hur maten du ätit påverkat din kropp och om du har rätt balans mellan fett, vatten, mineraler och muskler.

Inbodytestet kan kompletteras med provtagning av dina värden på blodfetter, långtidssocker, blodtryck, stresslaktat, ketoner och Hb-värde. Ett snabbt stick i fingret och du får en fullständig bild på din hälsostatus och vad du bör äta eller inte äta. Utifrån detta får du möjlighet till ett träningsprogram för vidare utveckling som är baserat på just din kropp.

Du kan bara jämföra med dig själv.Genom kroppsanalys och en rörelsescreening blir målmedveten träning enklare och resultatet tydligare. Du behöver inte heller oroa dig för hur du skall träna eller äta. Hur andra tränar eller säger hur man skall träna och ta hand om sig får så för dem. Du har precis fått ditt eget program i handen baserat på just din kropp. Denna analys är för mig det ärligaste sättet att gentemot dig erbjuda bästa kunskap/analys om din egna kropp och utifrån det bygga ett hållbart mat-, träning- och hälsoprogram.

Så här fungerar en kroppskompositionsmätning