Konditionstester

Våra konditions- och laktattester genomförs i perfekt tempererade lokaler med utrustning av hög tillförlitlighet och precision.


Det finns olika sätt att testa konditionen. Alla tester går ut på att mäta din puls vid en viss given belastning och mäte ditt laktat (mjölksyra) i blodet. För att dina värden skall bli så bra som möjlig har vi valt att använda oss av marknadens bästa utrustning där det ställs krav på precision och reproducerbarhet. På Rodbys rullband kan vi testa skidåkare på rullskidor och löpare. Allt för att likna den ursprungliga idrotten så långt som går. När du förstått och sett sambandet mellan puls och laktat och tid. Det är då träning blir extra roligt och framgångarna kommer. Värderna ger dig bästa förutsättningar att träna på bästa optimala sätt.

Laktattröskeltest rullskidor

Under ökad belastning mäter vi dina puls och laktatvärden och kan på så vi räkna fram din tröskelpuls specifikt för rullskidor/skidor. Dvs den nivå där du producerar mer laktat än din kropp kan ta hand om. Det ger dig bra förutsättningar att optimera din träning där dina värden på rullskidor också kommer att stämma bra överens med din skidåkning på snö.

Konditionstest roddmaskin

Under en given belastning och tid mäter vi din puls och ansträngning. Vi kan på så vis räkna fram din tröskelpuls specifikt för idrotter som kräver ett högt syreupptag och hjärtkapacitet. Det ger dig bra förutsättningar att optimera din träning där dina värden på roddmaskinen lätt kan användas och testas av dig själv mot ditt referensvärde.

Laktattröskeltest På Cyclus2

Här finns en del olika testmetoder, bl. a OBLA, PWC, Wingate, Isokinetisk, Conconi mm. Val bestämms av ditt syfte och målbild med din träning. Cyclus2 är ett av de mest avancerade testsystem för cykel som tagits fram. Du använder din egen cykel vilket underlättar för dina personliga cykelinställningar. Läs mer om Cyclus2 här...

Laktattröskeltest löpning

Löpning är en bra testform som inte bara visar din kondition i just löpning utan också en generell testmetod att mäta kondition. Löpning är en naturlig rörelseform för oss människor. Under ökad belastning möter vi dina puls och laktatvärden och kan på så vi räkna fram din tröskelpuls specifikt för löpning.