FYSIOLOGISKA TESTER

Att mäta är att veta

Fysiolabbets verksamhet syftar till att öka kunskapen om din kropp, hur den fungerar och hur du kan göra den mer effektiv och stark. Ju mer information du får om dig själv, desto fortare kommer din utveckling att gå. Därför testar vi det vi kan mäta och pratar om det vi kan påverka!

Alla våra tester utgår från vetenskap och beprövad erfarenhet med testutrustning av högsta kvalitet. Vilka tester du väljer beror mycket på vilka syften och mål du har med din träning eller livsstilsförändring. Även dina upplevelser och mentala föreställningar påverkar din prestation och hälsa. De är svåra att testa, men minst lika viktiga, och sker därför genom dialog/konsultation mellan testledare och klient.

Vid all testverksamhet är det av största vikt att kunna återupprepa testet under samma förutsättningar som första testet, dvs; samma testutrustning, tid, lokal, temperatur och förberedelser från vår och klientens sida. Fysiolabbets lokal och utrustning uppfyllar alla krav på validitet och reproducerbarhet.

Det är alltid test två och tre som är roligast, att svart på vitt se att din träning gett resultat!


kost

KROPP­SAMMANSÄTTNING

KROPP­SAMMANSÄTTNING

Från vårat blod får vi fram massor av information om hur vi mår, eftersom det är i blodet de mesta av våra partiklar färdas på sin väg till sin uppgift.
kost

RÖRELSE­SCREENING

RÖRELSE­SCREENING

Rörelsescreening handlar om hur vi kan optimera vår neuromotoriska prestanda och gå från grovjustering till finjustering.
återhämtning

KONDITIONS­TESTER

KONDITIONS­TESTER

Att förstå sambanden mellan mjölksyra i blodet, din puls och din ansträngningsgrad för att sedan applicera det i din träning, är grunden i förståelse om konditionsträning.
återhämtning

TEKNIK­TESTER

TEKNIK­TESTER

I varje idrott finns det idrottare som har perfekt teknik. Vi känner igen dem på deras vackra, rena rörelser som de verkar utföra utan ansträngning.