Kapillära laboratorie- och blodtester

Nästan allt dina celler och kropp behöver transporteras via ditt blod. Vi kan därför "Svart på vitt" mäta olika substanser. Resultatet visar ditt nuläge och hur de kan förbättras för en hållbar hälsa.


Så mycket som 80% av din hälsa påvekas av vad du äter och hur dina levnadsvanor ser. Vilka tester som är aktuella bör i grunden bestämmas helt individuellt. Vissa fall är symptomen så uppenbara att en funktionsdiagnos behövs. Då rekommenderar jag att man lägger pengarna på åtgärder snarare än labbtester. Men det finns många situationer då det är mycket värdefullt att ta labbtester, då exempelvis symtom är diffusa och där förändringar av kroniska kost-, näring-, och livsstilsåtgärder kräver mer skarpa svar. Vid provtagning behövs endast ett litet stick i fingret för att snabbt få fram ett resultat. Blodtesterna är mycket effektiva med hög trovärdhet. Testresultaten analyseras och tillsammans utarbetar vi en plan hur du kan förbättrar värdena och få ett personligt utformat upplägg mot en bättre hälsa.


HbA1c - Långtidsocker

HbA1c är ett sätt att mäta långtidssockerbelastningen i ditt blod över en längre tid och hur de påverkar dina blodkärl av den mat du ätit. Långvariga höga blodsockervärden stressar och fräter på blodkärlen samt leder till slut mot en ökad insulinresistens. Ett litet stick i fingret och du får snabbt reda på hur ditt blodsocker har legat i genomsnitt 10-12 veckor bakåt i tiden.

Hb - Hemoglobinvärde

Hemoglobin är ett protein som binder syre. Ditt Hb-värde visar din förmåga till syresättning i blodet och det är avgörande för din prestation i din träningsgren eller hur pigg du är i vardagen. Hb-värdet är också kopplat till ditt järnvärde och en rad olika vitaminer. Med Hb-värdet kan vi på ett bra sätt förklara hur kroppen reagerar på höga eller låga värden och hur de kan förbättras med rätt mat och träning.

Laktatmätning

Genom att testa hur mycket mjölksyra du producerar, sk. mjölksyratröskeltest, under en given belastning får du
kunskap om din förmåga att spjälka laktat vid olika intensiteter. Du kan därefter lära dig att planera din träning mer effektivt. Laktatmätning är också mycket effektiv att påvisa stress i vardagen då det mäts i vilopuls, vilket ger en indikation på ditt hormonella stresspåslag i kroppen.

Kolesterolmätning

Att mäta sina blodfetter HDL, LDL och triglycerider är ett effektivt sätt att få svar om du äter rätt sorts fett och i tillräckligt stor mängd. Fett är livsviktigt och bidrar i högsta grad till din hälsa. Rätt värden är en förutsättning för en stabil uppbyggnad av celler och hormoner. Resultatet visar hur dina mat- och motionsvanor påverkat dina blodfetter och hur du kan förbättra dem. Dock kan dina blodfettsvärden bero på många olika saker annat än dålig kosthållning, tungmetaller, mineralobalans, dålig avgiftningsförmåga mm

Ketonmätning

Att mäta sina ketoner är ett effektivt sätt att mäta hur bra din fettförbränning är. Ketoner är ett slags superbränsle som bildas i avsaknad av kolhydrater och som hjärnan och hjärtat kan använda som bränsle. En ketogen kost är en högfettskost där man minimerar kolhydraterna och inte överdriver proteinintaget för att kroppen ska ha mycket liten tillgång till blodsocker. 80-90% intag av fett och 20-10% kolhydrater.