Vad är det Fysiolabbet behandlar och arbetar med?


Som elittränare och utövare av funktionsmedicin arbetar jag med en mängd olika fysiska och psykiska problem. I dessa probelm ligger ofta i botten en obalans relaterat till kost, träning och livsstil. Vanliga problem vi dagligen arbetar med är:
 

Näring och livsstilrelaterade problem:


-Metabolisk screening -optimera maten efter ditt hormonella system.
-Föroämnesallergier.
-Utbrändhet & utmattning
-Blodfettsrubbningar, förhöjt kolesterol.
-Diabetes II.
-Övre luftvägsbesvär ovh ansträngningsastma.
-Övervikt, undervikt och fetma.
-Stress, trötthet och utmattningssyndrom.
-Sömnstörningar och sömnsvårigheter.
-Hudbesvär, acne, eksem mm.
-Hälsokontroller.
-Hälsosamt åldrande.
-Högt blodtryck.
-Inflammatoriska tillstånd i kroppen.
-Ledbesvär.
-Mag-tarmbesvär, IBD, IBS.
-SIBO (Small Intestinal Bacterial Overgrowth).
-Metabolt syndrom, pre-diabetes, insulinresistens, leptinresistens.
-Metyleringsbrister och andra kroppsliga avgiftningssvårigheter.
-Migrän och huvudvärk.
-Närings- och kostråd.
-Oro, depression, ångest.
 

Fysiska tester och problem relaterade till muskler, leder och annan vävnad: 


-Optimering av fysisk prestation på motion- och elitnivå.
-Träningsrelaterade sjukdomar.
-Överträning
-Rörelseanalyser.
-Programupplägg, periodosering och effektutveckling.
-Kondition- och styrkestester.
-Löp- och gånganalyser med MotionMetrix analysverktyg.
-Testprotokoll utifrån din idrott.