Tester för hälsa och optimal fysik

Fysiolabbet har tillgång till över 250 olika funktionsmedicinska tester


Funktionsstörningar i kroppen leder så småningom till sjukdom, men långt före sjukdom är ett faktum kan funktionsstörningar mätas i kroppens vävnader och blod. Därför behöver vi tillgång till bra utförliga tester. Många av dessa tester tar vi på plats. Några av de vanligaste funktionsanalyserna är mage-tarmanalyser (CSAPx2, GI MAP, GI Effects Comprehensive), Allergi & intoleransanalyser (IgE, IgA & IgG), DNA-analyser, Tarmgenomsläpplighet, hormontester och stressprofilstester.

Många av de bästa laboratoriumen ligger utomlands och fysiolabbet har valt att skicka många tester dit eftersom de ger oss de bästa analyserna inom de områderna vi vill ha svar på.

Provtagning sker oftast hemma och fysiolabbet informerar och rekommenderar funktionsanalyser vid behov då vi behöver en djupare förståelse för ett problem eller obalans.