Tester för hälsa och optimal fysik

Fysiolabbet har tillgång till över 250 olika funktionsmedicinska tester


Funktionsstörningar i kroppen leder så småningom till sjukdom, men långt före sjukdom är ett faktum kan funktionsstörningar synas på kroppen och andra kan mätas i vävnader och blod. Därför har vi valt att göra många utförliga tester på plats.

Tester vi gör på plats är: Diveser olika prover/markörer för ohälsa i blod. Vi har avancerad utrustnig att mäta SIBO (mäter metan- och vätgaser i utandningsluften som ger information om bakterieöverväxt i tunntarmen, vilket ger upphov till gaser, uppsvälldhet, IBS, IBD mm) Avancerad bioimpedansmätning av din kroppssammansättning samt andra mm.

Några av de vanligaste funktionsanalyserna vi skikar in på analys är mage-tarmanalyser (CSAPx2, GI MAP, GI Effects Comprehensive), Allergi & intoleransanalyser (IgE, IgA & IgG), Borrelia, Epstein-Barr, HPV, DNA-analyser, tarmgenomsläpplighet, hormontester och stressprofilstester mm.

Många av de bästa laboratoriumen ligger utomlands och fysiolabbet har valt att skicka många tester dit eftersom de ger oss de bästa analyserna inom de områderna vi vill ha svar på.

Provtagning sker oftast hemma och fysiolabbet informerar och rekommenderar dessa funktionsanalyser vid behov då vi behöver en djupare förståelse för ett problem eller obalans.